เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00110936
บาร์โค้ด2000006278
เล่มปีที่ 16ฉบับที่374,พ.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0