เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127569
บาร์โค้ด2000006244
เล่มปีที่ 16ฉบับที่373,เม.ย.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 เม.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0