เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127500
บาร์โค้ด2000006176
เล่มปีที่ 35ฉบับที่420,เม.ย. 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 เม.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0