เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127415
บาร์โค้ด2000006097
เล่มปีที่ 16ฉบับที่370,มี.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 มี.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0