เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127377
บาร์โค้ด2000006062
เล่มปีที่ 35ฉบับที่419,มีนาคม2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มี.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0