เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127264
บาร์โค้ด2000005999
เล่มปีที่ 16ฉบับที่369, ก.พ.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า15 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0