เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127248
บาร์โค้ด2000005979
เล่มปีที่ 35ฉบับที่418, 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0