เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127158
บาร์โค้ด2000005922
เล่มปีที่ 16ฉบับที่367,2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0