เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00126963
บาร์โค้ด2000005881
เล่มปีที่ 35ฉบับที่417, 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0