เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00126890
บาร์โค้ด2000005875
เล่มปีที่ 16ฉบับที่365,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0