เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00125526
บาร์โค้ด2000005832
เล่มปีที่ 35ฉบับที่416, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ธ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0