เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00125493
บาร์โค้ด2000005821
เล่มปีที่ 16ฉบับที่364,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ธ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0