เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00124575
บาร์โค้ด2000005789
เล่มปีที่ 16ฉบับที่363,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1