เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00123888
บาร์โค้ด2000005753
เล่มปีที่ 35ฉบับที่415, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0