เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00123848
บาร์โค้ด2000005724
เล่มปีที่ 16ฉบับที่362,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1