เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00123597
บาร์โค้ด2000005721
เล่มปีที่ 16ฉบับที่361,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0