เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00122629
บาร์โค้ด2000005656
เล่มปีที่ 35ฉบับที่414, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0