เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00120570
บาร์โค้ด2000005514
เล่มปีที่ 15ฉบับที่358,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0