เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00120060
บาร์โค้ด2000005483
เล่มปีที่ 15ฉบับที่357,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0