เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00119814
บาร์โค้ด2000005433
เล่มปีที่ 15ฉบับที่356,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0