เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00119818
บาร์โค้ด2000005427
เล่มปีที่ 35ฉบับที่412, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0