เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00134478
บาร์โค้ด2000005413
เล่มปีที่ 18ฉบับที่430, 1 กันยายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0