เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00119267
บาร์โค้ด2000005353
เล่มปีที่ 15ฉบับที่355,2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0