เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00119188
บาร์โค้ด2000005325
เล่มปีที่ 35ฉบับที่411, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0