เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00119174
บาร์โค้ด2000005313
เล่มปีที่ 15ฉบับที่354,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0