เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00118615
บาร์โค้ด2000005190
เล่มปีที่ 15ฉบับที่352,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0