เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00118390
บาร์โค้ด2000005082
เล่มปีที่ 15ฉบับที่350,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 พ.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0