เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00118293
บาร์โค้ด2000004995
เล่มปีที่ 35ฉบับที่408, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 เม.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0