เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00118292
บาร์โค้ด2000004994
เล่มปีที่ 15ฉบับที่348,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 เม.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0