เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00118145
บาร์โค้ด2000004930
เล่มปีที่ 15ฉบับที่347,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0