เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00117868
บาร์โค้ด2000004887
เล่มปีที่ 15ฉบับที่346,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0