เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00117268
บาร์โค้ด2000004786
เล่มปีที่ 15ฉบับที่344,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0