เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00117266
บาร์โค้ด2000004785
เล่มปีที่ 35ฉบับที่406, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1