เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00117165
บาร์โค้ด2000004717
เล่มปีที่ 34ฉบับที่403, 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 ม.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0