เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00117031
บาร์โค้ด2000004586
เล่มปีที่ 35ฉบับที่405, 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0