เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052197
หมายเลขทรัพยากรi00137741
บาร์โค้ด2000004554
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0