เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00116906
บาร์โค้ด2000004474
เล่มปีที่ 15ฉบับที่339, 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0