เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00116871
บาร์โค้ด2000004444
เล่มปีที่ 15ฉบับที่341,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ธ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0