เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00116793
บาร์โค้ด2000004386
เล่มปีที่ 14ฉบับที่336,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ต.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0