เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00116395
บาร์โค้ด2000004276
เล่มปีที่ 14ฉบับที่334,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0