เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00115780
บาร์โค้ด2000004159
เล่มปีที่ 34ฉบับที่400, 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ส.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0