เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00115572
บาร์โค้ด2000004124
เล่มปีที่ 14ฉบับที่331,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0