เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00114825
บาร์โค้ด2000004012
เล่มปีที่ 14ฉบับที่329,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0