เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00114533
บาร์โค้ด2000003988
เล่มปีที่ 14ฉบับที่328,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0