เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00114476
บาร์โค้ด2000003973
เล่มปีที่ 34ฉบับที่398, 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0