เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00114404
บาร์โค้ด2000003909
เล่มปีที่ 14ฉบับที่327,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 พ.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0