เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00114040
บาร์โค้ด2000003798
เล่มปีที่ 14ฉบับที่325,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 เม.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0