เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00113970
บาร์โค้ด2000003733
เล่มปีที่ 34ฉบับที่396,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 เม.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0