เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00113897
บาร์โค้ด2000003697
เล่มปีที่ 14ฉบับที่323,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 มี.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0