เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00113866
บาร์โค้ด2000003673
เล่มปีที่ 34ฉบับที่395,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0